Contactează-ne. Îți răspundem prompt la orice intrebare !

S.C. CARTAGA TRAVEL AGENCY S.R.L. este procesator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.      .

Respectam datele dumneavoastra cu caracter personal precum si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci cand utilizati acest website, scop in care se aplica Politica de Confidentialitate.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. CARTAGA TRAVEL AGENCY S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectarii datelor este: gestiune economica financiara si administrativa; oferirea de servicii hoteliere si de turism; oferirea de servicii de asigurari si reasigurari; reclama, marketing si publicitate; monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private; servicii de comunicatii electronice .

Sunteti obligati sa furnizati datele personale solicitate, acestea fiind necesare procesarii solicitarii dumneavoastra. Refuzul dvs. determina imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in vederea oferirii serviciilor solicitate si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

  • –departamente interne ale SC CARTAGA TRAVEL AGENCY SRL 

  • –furnizorilor nostri care asigura serviciile solicitate de catre dvs. 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru oferirea serviciilor respective conform procedurilor şi derulării acestora în condiţii de siguranţă. Refuzul dvs. ne pune în imposibiltatea să vă oferim serviciile/produsele respective, acestea nemaiputând sa fie oferite în absenţa datelor de identificare necesare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate partenerilor nostri şi asiguratorului precum şi autorităţilor cărora, noi sau asiguratorul, avem obligaţia legală să le comunicam precum şi către companii în numele carora sau în colaborare cu care se fac încasări, comercializări de produse, parteneri prin intermediul sau impreuna cu care se ofera serviciile/produsele respective, parteneri în colaborare cu care operatorul ofera noi servicii/produse.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa indicata mai jos. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Informaţii clienţi:

0369808599

Adresa de corespondenţă:

S.C. CARTAGA TRAVEL AGENCY S.R.L., Str. Pompierilor nr.6 ,Medias

Accesari pe website
Vintage Luggage in Shelves
Map
Search by Tags

© Cartaga Travel Agency. All rights Reserved

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now